Saison Ciel

"When I feel down,
I change eras."
Anna Pavlova and Alexandre Volinine by Mishkin, c. 1915

Anna Pavlova and Alexandre Volinine by Mishkin, c. 1915

(Source: nypl.org)

Ruth Page by Mishkin, c. 1920

Ruth Page by Mishkin, c. 1920

(Source: nypl.org)

Lillian Powell and Miles Smith by Witzel, 1919

Lillian Powell and Miles Smith by Witzel, 1919

(Source: nypl.org)

Norma Gould and Ted Shawn by Mojonier Studios, 1913

Norma Gould and Ted Shawn by Mojonier Studios, 1913

(Source: nypl.org)

Gladys Leu by Arthur Kales, 1920

Gladys Leu by Arthur Kales, 1920

(Source: nypl.org)

Martha Graham and Robert Gorham by Arthur Kales, 1920

Martha Graham and Robert Gorham by Arthur Kales, 1920

(Source: nypl.org)

Ruth St. Denis by Allan Clark, c. 1916

Ruth St. Denis by Allan Clark, c. 1916

(Source: nypl.org)

Marie Doro, 1903

Marie Doro, 1903

(Source: ebay.com)

Marie Doro by Burr McIntosh, 1903

Marie Doro by Burr McIntosh, 1903

(Source: ebay.com)

Marie Doro by Burr McIntosh, 1905

Marie Doro by Burr McIntosh, 1905

(Source: ebay.com)